18/10/1629, 8

18/10/1629, 8

8 HHM lezen het verzoek van de graaf van Stirum tot betaling van twee ordonnanties die hij heeft ontvangen voor de versterking van zijn compagnie infanterie of tenminste een assignatie op het Kwartier Nijmegen dat nog een aanzienlijke som achterstallig is.
HHM machtigen de RvS om de suppliant te betalen of zijn ordonnanties in te trekken en hem te assigneren op het Kwartier Nijmegen.