19/10/1629, 3

19/10/1629, 3

3 HHM lezen het op 13 okt. opgestelde advies van de RvS op de propositie die namens de graaf van Oost-Friesland op 9 okt. bij HHM is ingediend, met nog een memorie die de RvS ter hand is gesteld. Het advies luidt dat in de propositie en memorie verschillende punten naar voren worden gebracht waarop zij niet kunnen beschikken alvorens de partijen te hebben gehoord. Omdat gecommitteerden van de stad Emden ook in 's- Gravenhage aanwezig zijn, stelt de RvS voor commissarissen te deputeren om de gedeputeerden van de graaf en die van de stad wederzijds over de akkoorden en overeenkomsten te horen en die te onderzoeken. Als de partijen niet tot een vergelijk kunnen worden gebracht, moeten zij dit aan HHM rapporteren. De commissarissen dienen er echter op te letten dat door interventie van de keizer of de zijnen Emden niet wordt ontdaan van de middelen en rechten waaruit de stad het bezettingsleger moet onderhouden. Emden mag hoe dan ook de akkoorden en overeenkomsten niet overtreden.
HHM besluiten conform het advies. Zij machtigen de RvS de beide partijen op te roepen om de uitstaande kwesties en geschillen zo mogelijk te schikken.