20/10/1629, 10

20/10/1629, 10

10 HHM lezen de door de gedeputeerden van de graaf van Oost-Friesland ingediende remonstrantie. Daarin wordt HHM verzocht enkele heren te committeren om met hen besprekingen te voeren over het nieuwe fort op Bunderneuland of Langakkerschans [Nieuweschans]. De Staten van Groningen houden vol dat het gelegen is binnen de grenzen van Westerwolde. De graaf en diens gedeputeerden beweren daarentegen dat het op zijn bodem is gelegen.
Een beslissing wordt opgeschort in verband met de absentie van de gedeputeerden van de provincie Groningen.