23/10/1629, 6

23/10/1629, 6

6 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van HHM d.d. 's-Hertogenbosch 21 okt., onder andere met het verzoek aan HHM de betaling te regelen van zes herenmaanden achterstallige soldij van kapitein Malaguet en anderen. Ten tweede verzoeken zij HHM 50.000 gld. naar het leger te sturen om de benodigdheden van het leger te betalen. Ten derde willen ze van HHM weten of ze de kloosters van de monniken en begijnen in de Meierij van 's-Hertogenbosch op dezelfde wijze moeten behandelen als die in de stad, namelijk of ze personen en goederen moeten laten registreren met het verbod deze te vervangen door andere en hoe ze moeten handelen op het punt van de geloofsuitoefening. Ten vierde of ze de boeren in de Meierij moeten toestaan enkele levensmiddelen te halen als eigen provisie volgens een aan te leggen lijst, zonder daarvoor konvooien of licenten te betalen.
Deze brief gaat naar de RvS voor advies.