23/10/1629, 17

23/10/1629, 17

17 Muhamad Vanegas, gecommitteerde van de gouverneur en de raad van het kasteel van Salé, compareert ter vergadering met een geloofsbrief. Hij heeft via zijn tolk laten weten dat hij namens genoemde personen gekomen is om vriendschap te betonen. Daarna heeft hij een schriftelijke verklaring ingediend. Vanegas laat HHM weten dat zij als gevolg van de vele oorlogen in de kwartieren van Barbarije [Marokko] en de verdenking die zij koesteren tegen de koning van Marokko om een vrije republiek te vestigen, naar vriendschap en vrede met de hele wereld streven behalve met Spanje. Met de koning van Groot-Brittannië onderhouden zij reeds vriendschap en een levendige handel, evenals met de buren van HHM die daarheen dagelijks schepen zenden met belangrijke koopmanschappen. Vanegas komt alleen om HHM van de intentie van zijn principalen op de hoogte te stellen en ze te verzekeren van de vriendschap van de hele raad en het volk van het kasteel van Salé.
Er wordt geen resolutie genomen.