24/10/1629, 8

24/10/1629, 8

8 Anthonis van Andel, schout van Besoijen, verzoekt zijn vet vee te mogen uitvoeren.
Dit verzoek gaat voor advies naar de RvS.