26/10/1629, 3

26/10/1629, 3

3 Ontvangen is een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 7 okt. met een postdatum van 9 oktober. De keizerlijke oorlogsschepen die zijn uitgelopen uit Wismar zouden een boeier van de ingezetenen uit deze landen op de Oostzee hebben overmeesterd en te Wismar opgebracht.
De Admiraliteit te Amsterdam en in het Noorderkwartier zal worden geschreven dit bericht goed na te trekken.