26/10/1629, 9

26/10/1629, 9

9 Ontvangen is een ongedateerde brief van de ridderschap van de steden Norden en Aurich, alsmede de huismansstand van het graafschap Oost-Friesland over het vrijlaten van de gevangenen door Emden.
Deze brief gaat ter informatie naar de gedeputeerden van HHM die beraadslagen over deze zaak.