27/10/1629, 14

27/10/1629, 14

14 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 25 okt. over het verzoek van Anthonis van Andel, schout van Besoijen, om zijn vet vee naar Brabant te mogen vervoeren.
Dit verzoek wordt toegestaan op voorwaarde dat 's lands rechten worden betaald.