29/10/1629, 13

29/10/1629, 13

13 HHM bestuderen het advies van de RvS d.d. 20 juni over het op 12 juni bij HHM ingediende verzoek van fiscaal Roelsius. Daarnaast bestuderen ze ook het schriftelijke antwoord van de Raad van Vlaanderen van 17 sept. op het uitgebrachte advies.
HHM besluiten dat de Raad van Vlaanderen jaarlijks uit de verpondingen waarmee de landen in Vlaanderen zullen worden belast, zoveel zal ontvangen als de domeinen jaarlijks opbrengen. Hieruit zullen de gerechtskosten alsmede de salarissen van de lagere ambtenaren worden betaald.