30/10/1629, 15

30/10/1629, 15

15 Wijnant de Keyser verzoekt HHM zijn zoon aan te stellen als secretaris van Jan Wendelsz. die als commies naar Algiers en Tunis gaat ter bevrijding van de gevangen ingezetenen van deze landen. Dit verzoek gaat voor advies naar Van der Dusse en Croock, gecommitteerden van HHM, belast met het opstellen van de instructie voor Wendelsz., met de vraag of zonder grote kosten voor het land aan dit verzoek kan worden voldaan.