30/10/1629, 20

30/10/1629, 20

20 HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 25 okt. op de apostille die door HHM op een brief van de gedeputeerden van HHM in 's- Hertogenbosch op 23 okt. is gesteld.
Op het eerste punt over het vinden van geld voor de compagnie├źn van Malaguet en anderen, alsmede geld om naar het leger te sturen, zullen HHM nogmaals dringend aan de provincies schrijven hun quoten te betalen in de tweede 1.500.000 gld. aan legerlasten, waarom per petitie door de RvS is verzocht. Op het tweede punt betreffende de kloosters en de kloosterlingen in de Meierij van 's-Hertogenbosch moet de Meierij zoveel mogelijk de voor de stad geldende voet volgen. De geestelijkheid op het platteland mag haar kloosters en goederen behouden om daaruit naar gelang de inkomsten levenslang te kunnen worden onderhouden, zonder dat andere in hun plaats mogen worden aangesteld. Komt iemand te sterven, dan zal deze plaats aan het land vervallen. De RvS zal een pertinent register opstellen van alle kloosterlingen met hun naam en toenaam en hun geboorteplaats, om telkens wanneer iemand van hen sterft, de naam van deze persoon uit het register te kunnen verwijderen. Het staat de mannelijke en vrouwelijke geestelijken vrij om op het platteland te blijven wonen. Verder besluiten HHM de RvS te machtigen om in alle christelijke ijver conform de order van het land de predikanten te introduceren in de publieke kerken van de Meierij opdat Gods woord beter wordt verspreid tot heil van deze staat, maar ook ter voorkoming van twisten en speculaties. Op het derde punt besluiten HHM dat omdat de boeren van de Meierij evenals anderen de lasten van het land moeten dragen, de RvS een lijst moet opstellen voor de dorpen waarop ze hun vivres vrij uit 's-Hertogenbosch mogen halen. Nadat HHM die onder ogen hebben gehad, zullen zij een beslissing nemen.