01/11/1629, 5

01/11/1629, 5

5 Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Harderwijk d.d. 15/25 oktober. Zij verzoeken HHM de fortificatiewerken te betalen die zij in verband met de vijandelijke inval op de Veluwe hebben moeten maken.
Deze brief gaat voor advies naar de RvS.