02/11/1629, 8

02/11/1629, 8

8 Guilliaeme van der Helst c.s. wordt voorschrijvens verleend aan commissaris Cracou, om zich bij de voogd te Anholt in te spannen voor restitutie van een schip waarop Symon Foeckes schipper is. Dit schip is met zijn lading op Anholt gestrand en door de schipper met zijn volk verlaten.