02/11/1629, 10

02/11/1629, 10

10 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van HHM te 's- Hertogenbosch d.d. 31 oktober. Zij schrijven ten eerste dat de predikanten die voor de dienst van de kerk aldaar zijn uitgeleend, daar nog enige tijd aangehouden mogen worden; ten tweede dat de paapse geestelijkheid op ongerijmde wijze roerende goederen heeft verduisterd die de gedeputeerden trachten terug te krijgen; ten derde hebben de jezuïeten zes of zeven dagen voor de onderhandelingen het hele klooster verkocht, het ten overstaan van de schepenen overgedragen en het geld per wissel overgemaakt. Ze hebben de koper gezegd dat zij het bezit van het klooster in naam van HHM zouden continueren; ten vierde hebben zij voorlopig de papen van Eindhoven die hun huis in die stad te koop aanboden, dit verboden; ten vijfde vragen ze HHM te overwegen een resolutie te nemen om de in de Meierij van 's-Hertogenbosch wonende geestelijkheid die aldaar of in de Meierij goederen hebben, deze gedurende hun leven mogen gebruiken maar niet mogen vervreemden; ten zesde hebben zij aldaar en ook in de omliggende forten monsteringen gedaan.
HHM zullen wat betreft het eerste punt de magistraten van de predikanten die zijn uitgeleend aan de kerk te 's-Hertogenbosch schrijven hun aanstelling met twee maanden te verlengen. Wat betreft de andere punten alsmede het beroepen van eigen predikanten ten dienste van de genoemde kerk: hierover mag de RvS besluiten conform eerdere resoluties van HHM.