03/11/1629, 9

03/11/1629, 9

9 Ontvangen is een brief van de Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. Utrecht 23 okt. o.s. met het verzoek om de Grebbedijk - die ten dele voor de stad Wageningen door de aldaar gemaakte fortificatiewerken loopt - zo snel mogelijk in de oude staat te herstellen, nog voordat de vijand met zijn troepen de IJssel gepasseerd is.
Deze brief gaat naar de RvS om Eck, die binnen Wageningen heeft gecommandeerd, over de inhoud ervan te horen. Daarna moet de RvS beslissen met het behoud van de provincie Utrecht voor ogen.