05/11/1629, 8

05/11/1629, 8

8 Ontvangen is een brief d.d. Wezel 30 okt. van Capellen en Oenema, raden van State en gedeputeerden van HHM, en een staat van het garnizoen te Rijnberk [Rheinberg] en Orsoy. In de brief schrijven zij voor de betaling van de werken te Wezel onvoldoende geld te hebben. Zij zijn er verder achter gekomen dat het volk van Quadt onder luitenant Pampus in dienst van het land is getreden.
Deze brief gaat naar de RvS met het verzoek de gedeputeerden het benodigde geld te bezorgen en opdracht te geven tot afdanking van het volk van Quadt als dat al niet is gebeurd.