05/11/1629, 9

05/11/1629, 9

9 Wynant de Keyser verzoekt om 10.000 gld. in mindering op de openstaande schulden volgens de eindafrekening.
HHM zullen morgen commies Verhaer ontbieden en hem voorleggen geld te lenen om daaruit Keyser te betalen, alsmede commissaris Jan Wendelsz. ter uitrusting van zijn reis naar Tunis en Algiers ter bevrijding van de gevangen ingezetenen aldaar.