05/11/1629, 11

05/11/1629, 11

11 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. aldaar 3 november. Het is niet nodig geld naar Tunis over te maken voor de vrijlating van agent Verhaer, omdat hij vandaar al naar Livorno is vertrokken. Wijlen agent Coy heeft te Algiers enkele schulden gemaakt die betaald moeten worden aleer men de gevangenen laat gaan. Coy had aan traktement tot 1 aug. recht op 5.000 gld.
Morgen zal dit punt worden hervat.