06/11/1629, 4

06/11/1629, 4

4 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 24 okt. over het verzoek van de ingelanden van de polder Westenrijk gelegen in het ambacht Terneuzen, waarin verlenging van het octrooi tot 1650 wordt verlangd. Hij conformeert zich aan het advies van de Gecommitteerde Raden van Zeeland inzake hun vrijdom voor een periode van zeven jaar.
Het advies gaat eerst met het bijgaande verzoek ter informatie naar de gecommitteerden van HHM belast met het redres van de verponding in de kwartieren van Vlaanderen. Na het horen van hun rapport hierover, zal worden beslist.