06/11/1629, 8

06/11/1629, 8

8 Cornelis Leideckers, koopman te Amsterdam, verzoekt vijftigduizend pond salpeter naar Venetië of Livorno te mogen uitvoeren. Op het verzoek wordt geapostilleerd dat de suppliant onder borgstelling de salpeter naar Venetië mag uitvoeren, dat deze alleen daar mag worden uitgeladen en geleverd. Hij moet de borgstelling binnen een half jaar na dato zuiveren.