06/11/1629, 9

06/11/1629, 9

9 De brief d.d. 26 okt. van Marquette aan Berckel betreft de ontruiming van de kerken in de Meierij van 's-Hertogenbosch die alle pastoren en kapelaans op 20 okt. is aangezegd en de waarschuwing die daarop is gevolgd. Hij doet een oproep tot het oplossen van dit meningsverschil. Hij hoopt op een gunstige eindbeslissing.
Deze brief gaat naar de RvS om na overleg met Z.Exc. en graaf Ernst van Nassau hierover, te adviseren.