06/11/1629, 10

06/11/1629, 10

10 Pauls Bogaert laat weten dat Frans Bogaert, zijn broer die te Bergen op Zoom gevangenzit, binnen twee dagen wordt terechtgesteld. Ook hebben HHM een brief ontvangen van de gouverneur van Bergen op Zoom d.d. 29 okt. over deze zaak.
HHM zullen de gouverneur gelasten de gevangene binnen acht dagen na de insinuatie voor de krijgsraad te berechten. Gebeurt dat niet, dan zal de zaak worden verdaagd naar de hoge krijgsraad.