06/11/1629, 16

06/11/1629, 16

16 HHM ontvangen een brief van de Admiraliteit in Noord-Holland d.d. 31 okt., waarin ze te kennen geeft dat getracht is de ingezetenen van Twente vrij te stellen van licent. Dit nodigt uit tot sluikhandel en is daarom schadelijk voor het land.
Op deze zaak moet scherp worden toegezien.