07/11/1629, 11

07/11/1629, 11

11 Jan Wendelsen verzoekt een beslissing over de cadeaus voor de vice-koning van Tunis en Algiers, een maandelijks traktement en een voorschot van 1.500 gld. voor zijn reis.
Er worden geen cadeaus gegeven en wat betreft zijn beloning zal worden onderzocht wat andere commissarissen op gelijke reizen is toegekend. Hij krijgt een voorlopig voorschot van 1.500 gld.