08/11/1629, 1

08/11/1629, 1

1 Ontvangen zijn brieven van Lambertus Verhaer, voormalig agent te Tunis d.d. Livorno 8 okt., waarin hij laat weten waarom hij vandaar vertrokken is. Hij verzoekt HHM opdracht te geven tot betaling van hetgeen het land hem nog schuldig is, alsmede de schuld van dr. Pynacker met rente die bij arbitrage zal worden vastgesteld door kooplieden aldaar.
HHM sturen deze brief naar de Admiraliteit te Amsterdam . Zij dient bij de directeur van de Levantse Handel te informeren hoe het zit met de schuld aan Verhaer en Pijnacker.