08/11/1629, 4

08/11/1629, 4

4 De Admiraliteit te Amsterdam adviseert d.d. 19 okt. op het rekest van schipper Willem Dircxsz. c.s., die met zes schepen de troepen van overste Rosencrants vanuit de Sont hebben overgebracht. Ze verzoeken ieder om 2.400 gld. ieder.
HHM besluiten conform het advies hun elk 1.800 gld. te betalen uit de legerlasten of uit de laatste 400.000 gld. die door de WIC aan het land is verschaft.