08/11/1629, 10

08/11/1629, 10

10 Otto Fermpsum verzoekt betaling van 500 gld. die door hem op 2 aug. aan kapitein Rollé - een van de kapiteins van de Zweedse troepen - is verstrekt uit de 8.000 gld. die men nog aan hofmaarschalk Valckenburch schuldig is, of om hierop beslag te laten leggen.
HHM zullen dit verzoek naar de RvS zenden met de aanbeveling erop te letten dat de 8.000 gld. niet wordt betaald voordat de suppliant is tevredengesteld.