08/11/1629, 11

08/11/1629, 11

11 HHM lezen het verzoek van verschillende sympathisanten van de geloofsgenoten te Aken [Aachen] om behoud van de neutraliteit en om een eind te maken aan de schending van geloofszaken. Dit is breder uiteengezet in een vorig rekest.
Dit verzoek gaat naar de RvS voor advies.