08/11/1629, 2

08/11/1629, 2

2 Commies Verhaer wordt binnengeroepen. Hij moet uit zijn ontvangsten of uit een lening 10.000 gld. betalen aan Wijnant de Keyser, in mindering te brengen op het bedrag dat het land Keyser nog schuldig is. Verhaer verontschuldigt zich om verschillende redenen. HHM besluiten dat Keijser hoe dan ook geholpen moet worden. Daarom wordt morgen de ontvanger-generaal ontboden.