08/11/1629, 3

08/11/1629, 3

3 HHM lezen een brief van commandeur Quast d.d. 22 okt. aan Z.Exc. Daarin wordt gesproken van de matige bezetting van de kusten, de twee schepen die hij bij zich heeft, zijn verlof en zijn voornemen om met zijn schip en volk naar Texel te varen om de in zijn brief vermelde redenen.
HHM zullen zijn laatste schrijven aan de vergadering op laten zoeken om te zien of de inhoud daarvan met deze brief overeenstemt en hoe de beslissing op die brief uitviel.