08/11/1629, 5

08/11/1629, 5

5 Door de gedeputeerden van Holland wordt een wisselbrief van 4.124 rijksdaalder overhandigd van resident Aissma d.d. 19 augustus. Dit bedrag hebben hun principalen op 16 okt. aan Daniel Roelant betaald. Zij verzoeken om een ordonnantie.
HHM zullen de retroacta laten opzoeken, om te zien of een machtiging is gegeven tot acceptatie van deze wisselbrief.