08/11/1629, 6

08/11/1629, 6

6 De gedeputeerden van Utrecht beklagen zich over de brief van HHM aan hen van 31 okt. betreffende de betaling van de door de Staten van Utrecht beloofde 150.000 pond. Zij tonen wat zij daarop hebben betaald en laten weten dat de resterende 62.000 of 63.000 pond door hen alleen was ingehouden om daarmee desnoods de twintig compagnie├źn vreemde Duitse soldaten in het gareel te houden die binnen de stad Utrecht zijn gelegerd en die niet zijn betaald. Als dat geregeld is, zijn zij bereid de van hen gevorderde som te betalen. De gedeputeerden van Utrecht verzoeken ten tweede de dijk bij Wageningen weer in de staat van voor de komst van de vijand op de Veluwe te brengen. Ten derde vragen zij HHM de fortificatie van de Grebbe te bevorderen.
HHM ontbieden hierop thesaurier-generaal Van Goch om de RvS op de eerste twee punten maatregelen te laten treffen. Het derde punt wordt opgeschort.