08/11/1629, 8

08/11/1629, 8

8 De ontboden ontvanger-generaal wordt de verklaring van het Kwartier Veluwe bekendgemaakt, dat het benodigde geld voor de lichting van de twaalfduizend man waarin is toegestemd, gereed ligt. Het Kwartier Nijmegen laat weten dat zijn aandeel tegen het eind van de vorige maand o.s. ook klaar zal liggen. De ontvanger-generaal moet zijn commiezen gelasten dit te innen.
Het Kwartier Zutphen weigert echter categorisch zijn aandeel daarin te betalen, onder andere vanwege de door het ingekwartierde volk van de koning van Spanje en de keizer geleden schade.
HHM zullen terugschrijven dat de verontschuldigingen van het Kwartier Zuthpen net zo min als van die van andere aanvaardbaar zijn. Het Kwartier moet conform de brief van HHM van 31 okt. het resterende deel van zijn contingent betalen, want anders worden de aldaar genoemde middelen aangewend. Het Kwartier Nijmegen zal worden meegedeeld de 11.000 gld. niet met deze som, maar met de legerlasten te verrekenen.