09/11/1629, 17

09/11/1629, 17

17 Secretaris Hugens dient het schriftelijke advies in van de RvS op de brieven van Marquette aan Berckel betreffende de ontruiming van de kerken in de Meierij van 's-Hertogenbosch. In overleg met Z.Exc. en graaf Ernst van Nassau en om de uitvoerig uiteengezette redenen wordt besloten zonder voorafgaande besprekingen met de ontruiming van de kerken door te gaan, zonder acht te slaan op retorsie. In plaats van de brieven te beantwoorden zou de deken van Hilvarenbeek mondeling namens HHM moeten worden aangezegd, dat HHM met deze resolutie slechts het voorbeeld van de vijand volgen.
Een beslissing wordt tot morgen opgeschort.