10/11/1629, 1

10/11/1629, 1

1 De president deelt ter vergadering mee dat Brochem, heer van Wuustwezel en Westdoorn, tegenwoordig hoofdschout van 's- Hertogenbosch en van de Meierij van 's-Hertogenbosch, van dit ambt afstand doet.
Brochem moet dit door middel van een ondertekende memorie te kennen geven.