10/11/1629, 4

10/11/1629, 4

4 Z.Exc. heeft ten overstaan van de vergadering de inhoud van de aan hem gerichte brief van graaf Jan van Nassau d.d. 1 nov. bekendgemaakt. Hij heeft orders van de keizer zijn leger terug te trekken op neutraal grondgebied van het rijk. Daarmee kwam de reden waarom dit naar de Nederlanden was gezonden, te vervallen. Hij oordeelde Z.Exc. hiervan op de hoogte te moeten stellen en hij verzoekt dringend hem te laten weten hoe de officieren en soldaten van zijn leger door deze zijde onthaald zullen worden, om conform hiermee te handelen.