10/11/1629, 10

10/11/1629, 10

10 Anneken Claes, weduwe van admiraal Pieter Pietersz. Hein verzoekt om de uitwisseling van twee gevangenen 1 te Duinkerke, tegen Pieter Bommelaer die door de admiraal is opgebracht en in Delft gevangenzit.
Het verzoek wordt vanwege de goede diensten van wijlen haar man ingewilligd.

1 De namen van de desbetreffende personen ontbreken in zowel S.G. 54 als S.G. 3188.