10/11/1629, 11

10/11/1629, 11

11 HHM lezen het advies van de Admiraliteit in Zeeland d.d. 15 sept. over het verzoek om een vrijgeleide voor Janis Beliche, de kanselier van Noorwegen namens de koning van Denemarken. Hij wil met zijn te Oostende opgebrachte schip de Sinte Sophia uitvaren, ongeacht de oorlogsschepen van deze landen.
Het advies van de Admiraliteit luidt positief, HHM sluiten zich hierbij aan.