10/11/1629, 12

10/11/1629, 12

12 De zes schippers die de troepen van overste Rosencrants vanuit de Sont met hun schepen hebben overgebracht verzoeken in plaats van 1.800 pond die hun ieder is toegekend, alsnog om 2.400 gld. om de aldaar vermelde redenen.
HHM blijven bij hun eerdere besluit.