10/11/1629, 14

10/11/1629, 14

14 Wat betreft het gisteren opgeschorte overleg over de ontruiming van de kerken in de Meierij van 's-Hertogenbosch conformeren HHM zich aan het advies van de RvS. De raad wordt verzocht deze resolutie uit te voeren. De gecommitteerden van Overijssel oordelen dat zij onvoldoende van deze zaak en de Meierij weten en willen alvorens te besluiten daarover eerst nader worden geïnformeerd.