11/11/1629, 1

11/11/1629, 1

1 Hofmeester Jan de Mortaingne, binnengeroepen, wordt aangezegd zich te vervoegen te Rotterdam om aldaar Herrij Veen, extraordinaris ambassadeur van Engeland namens HHM naar beste gewoonte van het land te onthalen, hem hierheen te begeleiden en Veen hier in 's- Gravenhage te vergasten volgens de regels van het land. Z.Exc. zal door de griffier van HHM verzocht worden om de ambassadeur naar oude gewoonte nabij Rijswijk met de karos tegemoet te rijden om hem aldaar te ontvangen.