12/11/1629, 7

12/11/1629, 7

7 HHM horen het rapport van Huijgens die conform de resolutie van HHM van 10 nov. gesproken heeft met Jan Wendels die als commissaris naar Algiers en Tunis gaat ter bevrijding van de gevangenen van deze landen aldaar.
HHM besluiten dat Wendelsz. met zijn schepen op de heenweg Mahamat Vanegas, afgezant van de republiek Salé, met vijf personen van zijn gevolg naar Salé moet brengen. Ook moet hij een klein scheepje met 25 of 26 moren konvooieren, in het vaste vertrouwen dat de republiek de aldaar gevangen gehouden ingezetenen van deze landen aan Wendelsz. zal meegeven. Jan Wendelsz. wordt een maandelijks traktement van 200 gld. gedurende zijn reis toegekend. Ook zal hem door de ontvanger-generaal voor de uitrusting van zijn reis een voorschot worden uitbetaald van 1.500 gld. en daarbovenop zal hem door de ontvanger nog 1.200 gld. worden betaald om in geld of enkele kostbaarheden - dat wordt aan zijn oordeel overgelaten - te schenken aan de regering te Algiers en Tunis.