12/11/1629, 13

12/11/1629, 13

13 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 10 nov. over het op 8 nov. bij HHM ingediende verzoek namens de uitgeweken geloofsgenoten van Aken [Aachen] en degenen die daar nog wonen, over de moeilijkheden die zij ondervinden op het punt van de religie.
In 1621 is door die van Aken akte van neutraliteit verleend op de uitdrukkelijke belofte dat die van de religie aldaar beter dan tevoren zouden worden behandeld en gesteund. Aangezien deze belofte wordt geschonden zal de magistraat hieraan worden herinnerd en gehouden.