12/11/1629, 17

12/11/1629, 17

17 President Culemborg deelt mee dat Berckel aandringt op een antwoord op de aan hem gerichte brief van de heer van Merquette. Deze schrijft over de ontruiming van de kerken in de Meierij van 's-Hertogenbosch en maakt tevens gewag van een belangrijke zaak.
Berckel moet terugschrijven dat de deken van Hilvarenbeek mondeling antwoord is gegeven door de RvS. Hij mag voortaan over deze en dergelijke zaken niet meer met Merquette corresponderen of zich daarmee bemoeien. Aangaande de belangrijke zaak dient Berckel een ontwijkend antwoord op te stellen. Na bestudering hiervan nemen HHM een beslissing.