13/11/1629, 7

13/11/1629, 7

7 Presdent Culemborg deelt HHM mee dat Z.Exc. hem heeft laten weten dat baron d'Orion in 's-Gravenhage is gearriveerd. Deze beweert dat de keurvorst van Keulen de vijand ertoe wil bewegen fort Papenmuts en de stad Rijnberk [Rheinberg] aan hem over te dragen om deze neutraal te maken. Fortificatiewerken kunnen dan worden geslecht, wat HHM aangenaam zal zijn. Hierover wordt de mening van HHM verzocht.
Dit zal worden voorgelegd aan de RvS, om hierover na overleg met Z.Exc., te adviseren.