14/11/1629, 1

14/11/1629, 1

1 HHM lezen het antwoord van de RvS na het overleg van vandaag met Z.Exc. en graaf Ernst Casimir van Nassau conform de resolutie van HHM van gisteren. Dit betreft de mededeling van baron de Horion namens de keurvorst van Keulen dat hij wil bewerkstelligen dat fort Papenmuts en de stad Rijnberk [Rheinberg] aan hem worden overgedragen en neutraal worden.
HHM zullen door Z.Exc. in overeenstemming met het schriftelijke antwoord baron de Horion mondeling laten antwoorden dat in zoverre ze van de vijand gedaan weten te krijgen dat Rijnberk met de beide nabijgelegen forten en het fort Papenmuts geslecht worden, en 1 alle werken afgebroken en neutraal worden, van deze zijde de genoemde plaatsen ook voor neutraal zullen worden gehouden. Als voorwaarde stellen ze wel dat dit binnen korte tijd gebeurt.

1 Bij resolutie 6 op 5 okt. is melding gemaakt van het verkeerd inbinden van folio 763, direct na folio 663 in S.G. 54. Op de plaats waar dit folio eigenlijk ingebonden had moeten worden, zijn door een klerk de ontbrekende resoluties ingevoegd op een nieuw folio 763. Het daaropvolgend folio (ongenummerd) bevat de mededeling dat op 21 juli 1661 werd geconstateerd dat folio 763 in het handschrift van griffier Musch door ouderdom of om andere redenen ontbrak. Om die reden waren de resoluties uit het duplicaatregister overgenomen. Hier wordt de oorspronkelijke tekst aangehouden.