14/11/1629, 2

14/11/1629, 2

2 HHM bestuderen de brief d.d. 1 nov. van graaf Jan van Nassau aan Z.Exc., waarvan de inhoud op 10 nov. door Z.Exc. aan HHM is meegedeeld. Na voorafgaand advies van de RvS en na overleg met Z.Exc. en graaf Ernst Casimir van Nassau besluiten HHM dat Z.Exc. aan graaf Jan moet terugschrijven dat zijn brief niet beantwoord kan worden voordat hij namens de keizer heeft verklaard hoe zijn militie de soldaten van deze zijde bij een treffen zal behandelen.