14/11/1629, 10

14/11/1629, 10

10 Naar aanleiding van het verzoek van Wijnant de Keijser om 10.000 gld. ter vermindering van zijn achterstallen, en dat van Jan Wendelsz. om een voorschot van 1.500 gld. voor de uitrusting van zijn reis alsmede de 1.200 gld. voor de geschenken voor die van Tunis en Algiers, zal worden gesproken met ontvanger Doublet.