14/11/1629, 12

14/11/1629, 12

12 Johannes van Schuyren te Etten verzoekt om betaling van 200 gld. die hij zegt in dienst van het land verstrekt te hebben, en bovendien als beloning een akte expectatief voor het eerst vrijkomende drost-, schout- of secretarisambt in de Meierij van 's-Hertogenbosch.
De suppliant moet een specificatie overleggen van hetgeen hij heeft uitgegeven. Te zijner tijd zal over een beloning worden besloten.